Your address will show here +12 34 56 78


Am fost desemnați ca fiind

Campionii
Serviciilor de Traduceri
-București 2019-

 Arbitrajul a fost asigurat de firma Șoimii,
pe baza evaluărilor contorizate
de site-urile profesionale de rating
și de rețelele de socializare.
Mai multe detalii aici.

Traduceri juridice

Așa cum traducerile medicale implică o mare responsabilitate din partea unui birou de traduceri, la fel și traducerile juridice pretind un nivel înalt de exigență. Un document juridic bine tradus asigură confortul că, din punct de vedere legislativ, toate părțile implicate pornesc la drum în deplină cunoștință de cauză.

Traducerile juridice fac parte din specialitatea noastră, ca și birou de traduceri, și ne mândrim cu o echipă de traducători extraordinari în acest domeniu – așa cum reiese, nu orice traducător poate fi și traducător juridic.

Un traducător juridic trebuie să fie, mai întâi de toate, autorizat de către Ministerul Justiției. Apoi, trebuie să cunoască perfect terminologia juridică, sistemul legal în ansamblu și legislația. Este foarte important pentru clienți să verifice dacă traducătorul întrunește aceste condiții înainte de a încredința documentul unui birou de traduceri (totodată, se asigură și de transparența procesului, precum și de gradul de încredere pe care îl poate avea în biroul respectiv).

 

Care sunt documentele care fac obiectul traducerilor juridice?

 Orice document juridic poate fi tradus, iar echipa traduce.re a întâmpinat până acum solicitări de la a traduce certificate de naștere, până la dosare pentru instanță. Nivelul ridicat de competență al traducătorilor noștri garantează o traducere juridică impecabilă, livrată la termenul solicitat de client și cu siguranța confidențialității datelor.

Prin urmare, menționăm în continuare o parte dintre documentele juridice pentru care ne puteți solicita traduceri și legalizări:

 • contracte (prestări servicii, vânzare-cumpărare, contracte între persoane fizice etc.);
 • acte de societate (firmă);
 • cazier judiciar;
 • certificate;
 • procese-verbale;
 • dosare pentru instanță;
 • caiete de sarcini, dosare de participare la licitații;
 • hotărâri judecătorești;
 • hotărâri guvernamentale;
 • norme, orientări;
 • legi, decrete, regulamente, ordonanțe;
 • procuri;
 • lucrări științifice;
 • plângeri, citații, sentințe judecătorești;
 • rapoarte judiciare.

 

Servicii de interpretariat pentru evenimente din sfera juridică

Sunt momente în care prezența unui interpret juridic este esențială pentru desfășurarea în condiții optime a unor întâlniri. În situațiile de analiză a unor contracte sau dosare, la negocierea și semnarea

acestora, în prezența notarului sau a autorităților, interpretul juridic are sarcina de a facilita comunicarea și se asigură că informațiile ajung fără distorsionări la/dela dvs. Aici nu este loc de eroare, căci până și o simplă interpretare greșită a sensului unui cuvânt poate să ducă la eșecul unei întâlniri sau la pierderea unui contract.

În cadre mai largi, precum conferințele de profil juridic, interpreții noștri facilitează înțelegerea conținutului cu o acuratețe aproape de perfecțiune. Oferim, prin urmare, servicii de interpretariat la diverse evenimente publice, conferințe, întâlniri diplomatice, conferințe de presă și evenimente specifice pentru clienții noștri. Suntem aici pentru orice solicitare.

 

Traduce.re - Ne ținem de cuvânt!