Ce este un interpret de conferinţă?

Ce este un interpret de conferinţă?

Un interpret este un specialist care traduce un discurs dintr-o limbă în alta. La prima vedere, acesta este un traducător  și are atribuțiile specifice, dar există o diferenţă între un interpret şi un traducător. Ambii sunt profesionişti calificaţi, capabili să comunice în diverse limbi dar ceea ce îi diferenţiază este faptul că interpretul efectuează interpretarea pe loc, verbal, în timp ce traducătorul realizează traducerea în scris şi nu neapărat în acelaşi timp în care are loc comunicarea dintre două persoane.

Interpreţii de conferinţă se confruntă cu o mare provocare deoarece trebuie să asigure o comunicare reală între participanţii la conferinţă. Vorbitorii trebuie să fie siguri ca vor înţelege şi că se vor face înţeleşi la momentul respectiv.

Interpreţii buni se marcă prin:
  • Cunoştinţe: Stăpânesc atât limba sursă, cât şi limba activă (numită şi “limba ţintă”) şi sunt capabili să comunice 100 % în aceste limbi,verbal şi în scris
  • Studii: Interpreţii simultani şi traducătorii sunt absolvenţi de studii superioare
  • Cultură generală: Cunoştinţele lor despre lume le permit să acţioneze cu tact şi să facă faţă situaţiilor neprevăzute.
  • Intuiţie: Receptează mesajul instantaneu, nu doar datorită deprinderilor lingvistice, ci şi datorită cunoştinţelor despre subiectul conferinţei sau al reuniunii
  • Inventivitate: Pentru a-şi desfăşura cât mai bine activitatea zilnică, dezvoltă abilităţi de improvizaţie şi interpretare rapidă a faptelor
  • Bune maniere: Au o voce plăcută şi dispun de manierele necesare interacţiunii cu una sau cu zeci de persoane

Echipa Traduce.re se bazează pe profesionişti adevăraţi, de o înaltă calificare, pe care şi tu poţi conta în momentul în care te adresezi nouă. Oferim servicii de interpretariat simultan, consecutiv si prin telefon, pentru ca orice nevoie a clientilor nostri sa isi gaseasca rezolvarea.

Interpretarea în cadrul conferinţelor este o activitate solicitantă, care presupune mare pregatire din partea interpretului. Acesta trebuie sa poată stabili o comunicare verbală simultană între diverşi vorbitori şi ascultători ce nu vorbesc aceeaşi limbă; în cadrul unor reuniuni de vânzări, negocieri transfrontaliere, conferinţe la nivel industrial sau ale asociaţilor profesionale, seminarii de instruire şi vizite oficiale de stat în care comunicarea eficientă este întotdeauna esenţială.

Având în vedere că, în general, conferinţele sunt de mari dimensiuni, instrumentul cel mai recomandat de interpretariat este traducerea simultană. Interpretul se va afla într-o cabină unde va asculta la căşti mesajul transmis în limba sursă şi îl va comunica în acelaşi timp, la un microfon, tuturor ascultătorilor în limba ţintă (numită şi limba „activa”).

Interpreţii noştri sunt calificaţi să te ajute în exprimarea ideilor în orice limbă şi vei putea fi sigur că vei fi înţeles de fiecare dată, indiferent dacă discuţi subiecte sensibile, aspecte juridice, politice, economice, culturale sau probleme tehnice.

Rolul oricărui interpret de conferinţă este să asigure o comunicare impecabilă, facilitând interacţiunea între vorbitori de limbi diferite. De aceea, interpreţii noştri simultani şi traducătorii noştri nu sunt doar profesionişti calificaţi; aceştia dispun şi de cunostinţe aprofundate în domeniile în care interpretează.

Îţi punem la dispoziţie interpreţii de care ai nevoie, tehnicienii şi echipamentele de specialitate. Misiunea noastră este să oferim interpreţi de conferinţă şi servicii complete şi ireprosabile de interpretariat în majoritatea limbilor şi domeniilor de activitate.