Apostilarea documentelorapostila_haga

APOSTILA este ştampila aplicată de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga pe actele oficiale întocmite în ţara respectivă şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei.

SCOPUL aplicării apostilei este prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

PROCEDURA de aplicare a apostilei pe actele oficiale administrative se desfaşoară prin intermediul biroului unic organizat în cadrul instituţiilor prefectului. Aplicarea apostilei se realizează de către subprefectul judeţului/municipiului Bucureşti, desemnat prin ordin al prefectului dacă: titularul actului are domiciliul/ultimul domiciliu în judeţul în care îşi are sediul instituţia prefectului căreia i se adresează sau sediul angajatorului/ultimului angajator ori sediul instituţiei/unităţii care a emis actul se află în judeţul în care îşi are sediul instituţia prefectului căreia i se adresează.

IMPORTANT ! Solicitanţii pot opta ca, înainte de a depune documentele la biroul apostilă, să se deplaseze personal la sediul instituţiilor implicate (sau al structurilor teritoriale ale acestora) în vederea verificării semnaturii, a calităţii în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, a identităţii ştampilei sau a sigiliului pe care le poartă actul pentru care se solicită aplicarea apostilei. În această situaţie, în conformitate cu prevederile Memorandumului cu tema Măsuri necesare pentru imbunătăţirea activităţii serviciilor publice; eliberarea apostilei se face în termen de 2 ore.

Actele pe care se poate aplică apostila sunt :

  • certificate de naştere, în original, emise dupa 1998 ;
  • dovadă stare civila, în care trebuie să fie precizat faptul că, la data eliberarii pe marginea actului de naştere nu este operată menţiunea vreunei căsătorii anterioare nedesfăcute sau, dupa caz, să se faca referire la menţiunile existente; certificate de casatorie, în original, emise după 1998; certificate de deces, în original, emise după 1998. (Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile care le-au eliberat pe cele vechi.);
  • certificate de cazier judiciar, în original, eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti;
  • adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original, eliberate de formaţiunile judeţene de evidenta informatizată a persoanei, respectiv Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti, telefon : 021.413.54.42;
  • actele de studii, în original, vizate în prealabil de ministerul emitent ;
  • adeverinţe medicale, în original, vizate în prealabil la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, str. Avrig nr. 72-74, sector 2, tel: 021.252.81.82, 021.252.79.78 ;
  • certificate de botez/cununie, în original, vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti – str. Sfântul Ştefan nr. 3, sector 2, cod poştal 023996, Tel/Fax: 021.323.26.11, 021.323.26.28, e-mail: dccpcnmb@rdsmail.ro, persoana de contact : dl. consilier Chereches Ioan Daniel ;
  • adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vanca nr. 9, sector 1, Bucureşti;
  • adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de Direcţia de Munca, Solidaritate Sociala şi Familie a Municipiului Bucureşti, P-ţa Amzei nr. 13, sector 1, Tel: 021.316.84.15 (pt. adeverinţele emise înainte de 1989 şi cele emise între anii 1990-2003) şi de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, str. Spătarul Preda nr. 12, sect. 5, Tel: 021.336.09.23 (pt. adeverinţele emise dupa 2003);
  • adeverinţe privind componenţa familiei, eliberate de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Bucureşti; Certificate de rezidenţă fiscală, eliberate de administraţiile finanţelor publice din Bucureşti.

Actele se apostilează pentru ţările membre ale Convenţiei de la Haga: Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia-Hertegovina, Botswana, Brunei Daressalam, Bulgaria, China RAS Honkong, China RAS Macao, Cipru, Columbia, Croatia, Republica Ceha, Dominica, Ecuador, Estonia, Elvetia, El Salvador, Fidji, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, F.R.I. Macedonia, Malawi, Malta, Marea Britanie şi Irlanda de Nord, Insula Marshal, Mauritius, Mexic, Monaco, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Panama, Polonia, Portugalia, România, Federaţia Rusă, St. Kitts and Nevis, Saint Vicent şi Grenadine, Santa Lucia, Saint Kitts and Nevis, San Marino, Samoa, Serbia şi Muntenegru, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Suedia, Tonga, Trinidad Tobago, Turcia, SUA, Ucraina, Ungaria, Venezuela, Moldova, Danemarca.

Costul serviciului de apostilare este de 100 RON / document într-un exemplar.