Traduceri in domeniul tehnic • Manuale de utilizare şi întreţinere 
 • Fişe tehnice şi de securitate (materiale construcţii) 
 • Condiţii tehnice şi caracteristici echipamente (separatoare pantograf) 
 • Descrieri produse, preţuri
 • Fişe produs (date tehnice, instrucţiuni de instalare, descriere produs, teste efectuate) ;
 • Manual de utilizare sonar:
 • Aparat de protecţie respiratorie pentru cabina conducătorului auto 
 • Deviz materiale construcţie podeţ
 • Manual instrucţiuni “Instalaţie de vopsire”
 • Sistem portabil digital cu raze X:
 • Caiete de sarcini : construcţie unitate de producţie
 • Caiet de sarcini : retehnologizare staţie
 • Cerinţe de montaj : construirea de echipamente şi componente GPL pentru staţii de alimentare GPL auto
 • Certificat tehnic : identificarea speciei de lemn şi consultanţă tehnică
 • Declaraţie de conformitate produse
 • Dispozitiv de reglare şi măsurare pentru freza cu mai mulţi dinţi
 • Docmentaţie comandă modul comutare profil înalt
 • Documentaţie drive-through
 • Dosar tehnic: perii clor, perii iod.
 • Fişă tehnică motor
 • Informaţii construcţii: descriere lucrări, rest de executat fizic şi valoric
 • Manuale tehnice : baterii de ameliorare a factorului de putere de voltaj mediu, CD player, convertizoare de frecvenţă, filtre, adaptor, disjunctor de vid, dispersor de îngrăşământ, epurator de ulei pentru ungerea în vid, generator, maşină pentru cafea, maşină de frezat, mixer portabil pentru ciment, produse de medie tensiune, releu de protecţie fider, separator rotativ cu două coloane tip SGF, Bobine de reactanţă de tip uscat cu miez de aer, sistem de întreţinere electronic, sistem portabil digital pentru imagistică,
 • Operaţii preliminare
 • Manuale de întreţinere : generator diesel, lifturi hidraulice.
 • Specificaţii : ecluze, materiale de contrucţii,
 • Memoriu de prezentare
 • Memoriu tehnic : instalaţii termice, proiect tehnic de ecologizare, terasamente, sistematizare verticală, fundaţii de balast, geosintetice
 • Plan de calitate
 • Studii de fezabilitate
 • Studiu geotehnic
 • Documente din majoritatea domeniilor inginereşti, precum inginerie civilă, electrică şi mecanică, industria petrolului şi chimie industrială
 • Proiecte industriale complexe, unde a fost nevoie de manuale, specificaţii tehnice şi instrucţiuni pentru utilaje petroliere sau industriale, industria prefabricatelor, maşini grele sau fabrici
 • Documente specifice industriei telecomunicaţiilor, reţelelor GSM sau televiziuni
 • Caracteristici pentru ofertă – Anexă tehnică a Apelului pentru Oferte
 • Raport de certificare pentru reacţia la foc
 • Coeficient transfer termic cofraje termoizolante înglobate
 • Certificat limitat de navigabilitate
 • Sisteme de depozitare
 • Ansambluri de rafturi pentru arhivare profesională
 • Servicii infrastructură amenajări
 • Expertiză tehnică
 • Aviz tehnic
 • Specificaţii tehnice de construire
 • Omologare produs
 • Broşuri: utilaje viticultură, aparatură casnică
 • Plan de management de mediu
 • Proiect: expertizarea randamentului energetic eolian
 • Soluţii pavimente sportive
 • Descriere sistem de iluminare