Traduceri in domeniul juridic • Documentatie licitaţie
 • Certificate constatatoare, împuterniciri, alte acte înfiinţare, de rezidenţă
 • Acte constitutive
 • Certificate : de constituire, de înmatriculare, de înregistrare, de înscriere, de calitate, de atribuire
 • Citaţii
 • Consultanţă juridică
 • Contracte : prestări servicii, colaborare, cadru de distribuire, de muncă individual şi de grup, de furnizare, de parteneriat, de licenţă, racordare, execuţie, vânzare cumpărare, de distribuţie, de sponsorizare, de cesiune, de proiect, de credit, de administrare,  acte adiţionale.
 • Contract de franciză
 • Acord de confidenţialitate
 • Convenţie de asociere
 • Contract de externalizare pentru asistenţa tehnică şi administrativă
 • Contract specific cu clauză suplimentară
 • Certificat de urbanism
 • Acord tripartit
 • Caziere judiciare
 • Certificat de audit pentru Contract de prestări servicii
 • Certificat notar public
 • Certificat de moşternire
 • Certificat de forţă majoră
 • Scrisori de autorizare
 • Delegaţie
 • Permis de şedere
 • Declaraţie de onorabilitate
 • Declaraţii
 • Revocare decizie
 • Documentaţie de atribuire
 • Fişe de protecşie a muncii, fişe de post
 • Legislaţie, extrase din legi
 • Manual beneficiari proiect POSDRU
 • Ordin de monitorizare
 • Rapoarte de monitorizare
 • Procese verbale
 • Regulament de ordine interioară
 • Sentinţa judecătorească
 • Termeni şi condiţii
 • Cerere de înmatriculare a unei societăţi pe acţiuni
 • Mandat special
 • Garanţie pentru licitaţie
 • Convenţie privitoare la Capacitatea Tehnică şi Financiară
 • Ordonanţă
 • Memorandum
 • Certificat acţionari
 • Protocoale de şedinţă
 • Împuternicire bancară
 • Delegarea puterilor bancare
 • Declaraţie producător
 • Declaraţie de conformitate
 • Sentinţă
 • Raport audit
 • Autentificare semnătură
 • Acte de înregistrare ale fondatorilor
 • Formular de autorizaţie a producătorului
 • Convenţie sub semnătură privată
 • Procedură la angajare
 • Convenţie de coproducţie delegată
 • Organigramă
 • Regulament campanie
 • Hotărâre a consiliului de administraţie
 • Ordonanţă de urgenţă
 • Formulare de înregistrare
 • Notă privind necesitatea asigurării fondurilor din împrumutul Băncii Mondiale pentru închiderea şi ecologizarea unor obiective miniere
 • Raport administrator
 • Situaţie registru naţional juridic