Traduceri in domeniul economic • Situaţii financiare anuale, Raport audit:
 • Formulare evaluare management
 • Prezentare produse de asigurare auto 
 • Documentaţie licitaţie
 • Situaţii financiare
 • Rapoarte de evaluare. Managementul înfiinţării
 • Asigurarea facultativă CASCO a autovehiculelor
 • Situaţii financiare
 • Analiza eficienţei : preţuri produs
 • Contabilitate (Bilanţuri, balanţe, rapoarte contabile)
 • Condiţii de plată
 • Instrucţiuni pentru administrarea creditelor de grup
 • Managementul limitei de credit
 • Procedură de evaluare a garanţiilor
 • Extras de cont, extras registrul comerţului
 • Grile de salarizare
 • Politică plăţi
 • Scrisori de garanţie bancară
 • Studii de piaţă
 • Asigurări sociale
 • Certificare de atestare fiscală rezultată din sistemul informatic al registrului contribuabillilor
 • Comandă de servicii de informare
 • Formulare de evaluare a performanţei personalului
 • Procedură de decontare
 • Profil companie
 • Certificate ISO
 • Ghid de evaluare
 • Nota certificare impozit
 • Facturi